Microsoft Excel od wersji 2007

Narzędzie Wyczyść (karta na wstążce: Dane)

2015.05.21

Wszyscy w Excelu korzystamy z filtrowania. Wiadomo już zatem jak korzystać z tego narzędzia.

Dopowiedzmy sobie (ustalmy nomenklaturę), że po kliknięciu przycisku autofiltra w nagłówku kolumny, z której dane nas interesują

wybieramy te wartości, które mają zostać nam pokazane z jednoczesnym ukryciem pozostałych, a te wybierane dane określamy mianem kryteriów:

W tych kolumnach, w których określono kryteria, przycisk autofiltra zmienia swoją postać na taki:

W końcu kiedyś będziemy jednak chceli powrócić do wyświetlenia wszystkich danych. Wiadomo, że można to zrobić w ten sposób, że w kolumnie dla której określono kryteria, po kliknięciu przycisku autofiltra, wybieramy Wyczyść filtr z lub kliknąć pozycję Zaznacz wszystko:

Co, jeśli kolumn dla, których określiliśmy kryteria jest więcej? Kilka, kilkanaście? Strasznie męczące byłoby powtarzać tą operację w każdej kolumnie z osobna, prawda? Można by wyłączyć zupełnie filtr, ale zaraz potem pewnie i tak go byśmy musieli włączyć, by nadal móc używać filtrowania.

I tu gwóźdź programu: aby naraz wyłączyć filtry ze wszystkich kolumn klikamy właśnie przycisk Wyczyść na wstążce w karcie Dane. Zaraz obok przycisku filtra: