Strona głównaRodzajeStandardy

 

 


Usługi szkoleniowe mogą być realizowane w różnych formach.

 

Standardowe szkolenia

To najpopularniejsza forma. Szkolenia te oparte są na ustalonym, jeszcze przed rozpoczęciem, programie.

Trwają zazwyczaj kilka dni.

 

Program szkolenia może być standardowy lub dedykowany do konkretnych potrzeb Klienta i jest tak skonstruowany, aby Uczestnik mógł przyswoić wiedzę w określonym czasie.

 

Dedykowane programy szkoleń są albo ustalane przez Klienta, albo są wynikiem wstępnych analiz zapotrzebowania wśród Uczestników jeszcze przed szkoleniem.

 

Szkolenie prowadzone jest na zasadzie wykładu popartego konkretnymi ćwiczeniami realizowanymi przez Uczestników na komputerach wspólnie z trenerem na dużym ekranie.

Niestety obecna tendencja skracania przez Klientów czasu trwania szkoleń powoduje, że dla większości poruszanych tematów nie ma czasu na ćwiczenia, które Uczestnicy realizują sami po części teoretycznej. Wykonuje się takie ćwiczenia jedynie przy najbardziej strategicznych tematach.

 

Podział Uczestników na grupy w takich szkoleniach ze względu na poziom dotychczasowej ich wiedzy stanowi kluczową rolę w efektywności szkolenia. To bardzo istotne, aby w grupie Uczestnicy mieli podobną wiedzę i podobne potrzeby.

Podział ten może być wynikiem wstępnych testów wiedzy przeprowadzanych jeszcze przed szkoleniem wśród Uczestników, co pozwala wyeliminować maksymalnie różnice w ich poziomie wiedzy i potrzeb.

Szkolenia problemowe

Szkolenia te polegają na spotkaniu kilku osób w grupie, w trakcie którego to spotkania porusza się bardzo konkretny problem, który następnie cała grupa stara się wspólnie rozwiązać szukając odpowiednich metod. Trener będąc animatorem mitingu podpowiada lub wskazuje odpowiedni kierunek, którym uczestnicy powinni podążać w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

 

Jedną z podstawowych metod rozwiązywania problemów wykorzystywanych w czasie tego typu szkoleń jest "burza mózgów". W ten sposób przyrost wiedzy Uczestników jest zdecydowanie większy niż przy standardowych szkoleniach oraz pozwala wymieniać doświadczenia uczestników i uczy odpowiedniego konstruktywnego myślenia.

 

Warunkiem uczestnictwa jest już dobra znajomość całej aplikacji. Dlatego te szkolenia powinno się realizować po przejściu przez Uczestników ścieżki szkoleń standardowych.

Konsultacje

Uczestnik kończąc standardowe szkolenie jest wyposażony w odpowiednie narzędzia. Jednakże aby pracownik mógł efektywnie wykorzystywać zdobytą na szkoleniach wiedzę, jak i chcąc ją pogłębiać oraz doskonalić, powinien otrzymać wsparcie ze strony specjalistów w tej dziedzinie także po szkoleniach.


Szkolenia standardowe tworzą Uczestnikowi wachlarz możliwości danego programu, które Uczestnik powinien zastosować do swoich konkretnych zadań, jednak zazwyczaj brak mu umiejętności zastosowania tejże wiedzy w tych konkretnych problemach. Wynika to z braku doświadczenia. Wtedy również potrzebuje wsparcia – często bardzo krótkiego spotkania z kilkoma konkretnymi pytaniami.


Najlepszą metodą takiego wsparcia są spotkania konsultacyjne.
W czasie spotkań konsultacyjnych pracownik ma możliwość przedstawienia swego problemu specjaliście, a ten wskazuje właściwe rozwiązanie lub ukierunkowuje pracownika ku temu rozwiązaniu.

 

Szkolenia te polegają głównie na indywidualnej pracy trenera z Uczestnikiem, a poprzedzona powinna być wcześniejszym szkoleniem standardowym. Przynosi to wtedy najlepsze efekty edukacyjne w stosunkowo krótkim czasie spotkania.

 

Najczęściej forma polega na zebraniu przez Klienta kilku pracowników, którzy takiego wsparcia potrzebują i umówienia ich z trenerem w konkretnym terminie. Poszczególni pracownicy spotykają się indywidualnie z trenerem zgodnie z jakąś umówioną kolejnością.