Podstawowa gałąź mojej działalności to właśnie organizacja i realizacja szkoleń. Przede wszystkim zamkniętych. Zajmuję się zarówno samą organizacją, jak i przede wszystkim realizacją szkoleń. Na organizację składa się wiele elementów: znalezienie odpowiedniej sali, wyposażenie jej w sprzęt, zorganizowanie cateringu oraz - co bardzo ważne - jeżeli Klient zamówi, to również analiza początkowej wiedzy Uczestników dotyczącej tematu szkolenia oraz analiza zapotrzebowania na konkretne zagadnienia, czyli najkrócej ujmując: analiza potrzeb szkoleniowych. Na podstawie takich informacji konstruuję program szkolenia, aby najlepiej dopasować go do zapotrzebowania i aby w szkoleniu brali udział Uczestnicy z, w miarę, równym poziomem wiedzy.

Po etapie organizacji przychodzi etap realizacji. Przy wszystkich etapach realizacji każdego szkolenia zapewniam standardy, bez których trudno sobie wyobrazić efektywne i profesjonalne szkolenie. Należą do nich różne kwestie:

Sprzęt

W pierwszej kolejności oczywistymi standardami na każdym szkoleniu są kwestie sprzętowe. Należą do nich:

 • przestronna, wygodna sala

 • komputer dla każdego Uczestnika wyposażony w odpowiednie oprogramowanie

 • projektor z odpowiednio dużym ekranem

 • flipchart

Materiały

Kolejną kwestią są materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik otrzymuje:

 • notes A5 ze sztywną okładką

 • dobrej jakości komplet długopis+ołówek

 • podręcznik (preferowana książka wydawnictwa Helion)

 • pliki służące w czasie szkolenia do wykonywania ćwiczeń, a po szkoleniu jako materiał dydaktyczny

Program szkolenia

Program szkolenia to jedna z kluczowych kwestii każdego szkolenia.

Może być z góry ustalony lub możliwie najbardziej dopasowany do konkretnej grupy Uczestników.

W celu stworzenia programu dopasowanego należy wykonać analizę potrzeb szkoleniowych, na która składają się dwie analizy:

 • wiedzy, którą posiadają już Uczestnicy - jeżeli jest mocno zróżnicowana należy utworzyć osobne grupy, w których poziom istniejącej wiedzy jest w miarę równomierny

 • potrzeb szkoleniowych na konkretne zagadnienia - ta naliza również ma za zadanie wyznaczyć odpowiednie grupy, jednak pod kątem zagadnień, które Uczestnicy chcą poznać

Formalności

Każdemu szkoleniu towarzyszą rówież sprawy czysto formalne:

 • na życzenie Klienta PRE i/lub POST Testy mierzące przyrost wiedzy Uczestników

 • na życzenie Klienta test końcowy (egzamin) sprawdzający nabytą wiedzę Uczestnika

 • lista obecności z każdym dniem z osobna dokumentująca uczestnictwo osób

 • każde szkolenie kończy się ankietą ewaluacyjną, która wykazać zarówno słabe i mocne strony szkolenia

 • na zakończenie szkolenia każdy Uczestnik otrzymuje Cetryfikat zakończenia szkolenia

Zadowolenie

Aby szkolenie można było uznać za efektywne, kolejnym standardem jest zadowolenie Uczestnika i Klienta.

Aby zrealizować owe standardy, uważam, że należy zadbać o kilka spraw:

 • wychwycenie i zrozumienie potrzeb Uczestnika

 • luźna i przyjacielska atmosfera zapewniająca czynny udział Uczestnika

 • przkonanie Uczestnika, że warto zagłębic się w szczegóły i poznać nowe rzeczy

Zasady

Na szkoleniach realizowanych przeze mnie stosuję kilka zasad. Doświadczenie wskazuje, że zasady te są ważne dla Uczestników i przyjmowane entuzjastycznie. Moim zdaniem zasady te są gwarancją poczucia spełnienia oczekiwań Uczestników, ich zadowolenia i efektywności. Ostatecznie wszystko to jest wymierną korzyścią również dla Klienta jako Pracodawcy. Owe zasady brzmią następująco:

Program szkolenia wyznacza jedynie kierunek tematyki szkolenia.

Lepiej zrobić mniej, ale wydajnie, niż zrealizować program od A do Z na siłę.

Zaawansowanie to nie ilość narzędzi, metod, czy funkcji, które się zna na pamięć.

Zaawansowanie to przede wszystkim umiejętność wykorzystania tej wiedzy,

którą się już posiada.

Trener na szkoleniu jest dla Uczestników, a nie odwrotnie.

Najważniejsza jest wiedza praktyczna.

Nie ma sensu przekazywać wiedzy, która nie będzie wykorzystana.