Główna gałąź działalności.

Przede wszystkim szkolenia z programów pakietu Microsoft Office i programowania Visual Basic, ale również i innych.

Listę szkoleń oraz programy przedstawione są na osobnej stronie.

Prowadzeniem szkoleń jako firma zajmuję się od 2001 roku.

Współpracuję z największymi Firmami szkoleniowymi w Polsce.

Moimi Klientami z tego zakresu są jedne z największych Firm w Polsce i nierzadko na świecie.

Zapraszam do przejrzenia listy referencyjnej.

Szkolenia to moja pasja. Rozumiem, że brzmi to jak zużyty slogan, ale Uczestnicy na szkoleniach to zauważają i doceniają.

Najważniejsze cechy szkoleń prowadzonych przeze mnie to:

 • bardzo dobry kontakt z Uczestnikami

 • zrozumiały i czytelny język przekazu

 • trafiające do Uczestników przykłady określane jako "życiowe" i "trafiające w potrzeby"

 • ogromna wiedza merytoryczna

 • umiejętności dydaktyczne

 • bardzo dobre przygotowanie organizacyjne

Każde szkolenie jest dopasowane do potrzeb Klienta i Uczestników przez wcześniejszą dokładną analizę potrzeb.

Owa analiza jest wykonywana przez wcześniejszy kontakt z Uczestnikami.

Jest to jedyny skuteczny sposób, aby szkolenie było możliwie najbardziej efektywne.

Również programy szkoleń są określane indywidualnie na każde szkolenie.

Każdy Klient jest traktowany w indywidualny sposób, gdyż każdy ma inne potrzeby i problemy.

 

Skupiam się głównie na szkoleniach wykonywanych w biurze Klienta - to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla obu stron. Zmniejszenie ceny takiego szkolenia jest jakby podwójne. Wpływają na to dwa czynniki:

 • Klient nie płaci w cenie szkolenia za salę oraz sprzęt, gdyż korzysta z własnych środków, które i tak posiada (jaki sens płacić komuś za coś, co się już posiada)

 • jako wykonawca nie ponoszę kosztów utrzymania sal i sprzętu, przez co mogę zmniejszyć cenę szkolenia

To wszystko - co najważniejsze - przy zachowaniu wysokiej jakości szkolenia!!

 

 

 


Druga z gałęzi działalności w kolejności ilości wykonywanych zleceń.

Pierwsza jako gałąź od której jako firma zaczynałem działalność.

Praktyczne doświadczenie we właściwym, a więc najbardziej efektywnym, wykorzystaniu programów pakietu Microsoft Office w tworzeniu aplikacji za pomocą programowania Microsoft Visual Basic, spowodowało chęć podzielenia się nabytą wiedzą z innymi prowadząc kursy i szkolenia.

Jednak wiedza i doświadczenie potrzebne do tego, by stworzyć pełną aplikację wykorzystującą wszystkie programy pakietu Microsoft Office wymaga nie tylko wiele wysiłku, ale i czasu. Szkolenie pracowników swojej Firmy w tym celu jest czasochłonne i - co za tym idzie - kosztowne, a gotowe aplikacje w Firmie są często potrzebne "na już".

Dlatego moja oferta uwzględnia tworzenie, rozwijanie i bieżącą obsługę aplikacji stworzonych dla Państwa potrzeb. Szytych na miarę. Dokładnie spełniających Państwa oczekiwania.

Te aplikację najczęściej dzielą się na cztery rodzaje:

 • automatyzacja procesów w programie Microsoft Excel

 • wymiana i analiza danych pomiędzy innymi systemami informatycznymi

 • aplikacje obsługujące bazy danych Microsoft Access i inne

 • pełny system informatyczny dla Firmy obsługujący wybraną gałąź działalności wykorzystujący pełny wachlarz możliwości pakietu Microsoft Office, a więc jednoczesne przechowywanie danych za pomocą Microsoft Access, dokonywanie obliczeń za pomocą Microsoft Excel, tworzenie raportów w Microsoft Word i obieg informacji za pomocą Microsoft Outlook

Na rynku istnieje wiele gotowych produktów. Niejednokrotnie dających naprawdę ogromne możliwości.

Jednak rzadko spełniających właśnie Państwa oczekiwania.

Każda Firma - Państwo pewnie również - posiada pakiet Microsoft Office. Za jego pomocą można stworzyć aplikację spełniająca w 100% Państwa oczekiwania.

Do niewątpliwych zalet wykorzystania właśnie tego najpopularniejszego pakietu należą:

 • brak dodatkowych licencji

 • krótszy czas realizacji aplikacji "na życzenie" z powodu wbudowanych możliwości, które należy jedynie odpowiednio oprogramować

 • edytowalność aplikacji przez inne podmioty, również przez własnych pracowników, co zmniejsza koszty obsługi aplikacji

 • mobilność aplikacji

 • w przypadku realizacji przez moją Firmę: stosunkowo niski koszt produkcji aplikacji

Te zalety warte są zastanowienia.

Wielu moich Klientów posiadających olbrzymie (i drogie) systemy informatyczne, korzysta mimo wszystko z moich usług w tym zakresie właśnie z powodu tych zalet.

 

 

 


Szkolenia i aplikacje są uzupełniane przez konsultacje oraz doradztwo. Dotyczą one przede wszystkim następujących kwestii:

 

Szkoleń:

 • organizacji szkoleń

 • doboru odpowiedniego programu szkoleń

 • określania właściwych ścieżek rozwoju poprzez szkolenia

 • określania potrzeb szkoleniowych

Oprogramowania:

 • pomocy w określeniu potrzeb oprogramowania

 • analizy optymalnych rozwiązań informatycznych

 • realizacji projektów informatycznych

Jakby odrębnym działem konsultacji są spotkania konsultacyjne oraz szkolenia problemowe.

 

Spotkania konsultacyjne są efektywnym, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, następstwem szkoleń tradycyjnych. Im wyższy stopień zaawansowania znajomości danego programu, tym potrzeby każdego Uczestnika stają się zdecydowanie bardziej indywidualne i precyzyjne, wręcz specjalistyczne. Organizowanie standardowych szkoleń dla Uczestników o wysokim stopniu zaawansowania mija się z celem, gdyż ogromnie trudno trafić w ich potrzeby, a jeżeli się do udaje, do są one dla poszczególnych osób na tyle rozbieżne, że nie ma sensu poruszać wszystkich zagadnień przy większym forum. Dlatego po ścieżce standardowych szkoleń przychodzi czas na spotkania indywidualne, na których prowadzący odpowiada na te konkretne potrzeby, czy podpowiada rozwiązania specyficznych problemów. Takie spotkania trwają zazwyczaj bardzo krótko. Są to okresy rzędy kilku, kilkunastu, czy maksymalnie kilkudziesięciu minut. W tym czasie Uczestnik otrzymuje gotowe często rozwiązania nurtujących go problemów i nie musi "marnować" czasu wysłuchując na szkoleniu problemów innych osób, które go zupełnie nie dotyczą.

W związku z tym można wyłuskać dwie konkretne zalety, które trudno przecenić:

 • niski koszt z racji krótkich czasów trwania

 • bardzo wysoka efektywność rozwiązań dzięki sprecyzowanym pytaniom o wąskiej specjalizacji

Szkolenia problemowe to pewnego rodzaju hybryda szkoleń standardowych i konsultacji. Polega na podpowiadaniu rozwiązań konkretnych, często specjalistycznych, problemów - podobnie jak w czasie konsultacji - jednak na szerszym forum. W czasie takich spotkań uczestniczy kilka osób. W danej chwili rozpatruje się konkretny problem jednego z Uczestników. Temu jednemu oferuje się przykłady konkretnych rozwiązań jego problemu, a pozostali korzystają na tym doskonaląc i rozszerzając swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Niewątpliwymi zaletami szkoleń problemowych są:

 • wysoka efektywność i wydajność - wiedza i doświadczenie w czasie kilku spotkań narasta logarytmicznie

 • stosunkowo niski koszt

 • krótszy czas niedostępności Uczestnika w pracy - spotkania takie trwają zazwyczaj jeden dzień

 • wysoka trafność potrzeb