Bardzo chętnie nawiążę współpracę z każdą firmą, której moje profile działalności trafiają w potrzeby.

Wielkie Firmy szkoleniowe potrzebują wykładowców. Zmienność ilości zamówień w tej dziedzinie prowadzi do tego rodzaju współpracy, że Firma szkoleniowa wynajmuje wykładowcę do prowadzenia zajęć. Podstawowe zalety takiej współpracy to:

  • duża Firma Szkoleniowe nie musi ponosić kosztów zatrudnienia wykładowcy (przede wszystkim wtedy, gdy brak zamówień na szkolenia)

  • moja Firma nie musi ponosić kosztów utrzymania sal i sprzętu

  • większa skalowalność organizacyjna (przypisywanie trenerów do szkoleń)

  • ostatecznie wyższa jakość szkoleń - na rynku pozostają Ci, którzy potrafią szkolić dobrze

Taka współpraca ma również inne zalety.

To wspólne zdobywanie Klienta. Nie zawsze jako mała Firma jestem w stanie zagwarantować Klientowi spełnienie wszystkich jego wymagań, np. co do zewnętrznej sali. Wtedy mogę na zasadzie współpracy przekierować go do większej współpracującej Firmy szkoleniowej. Każdy z udziałowców takiego projektu jest zadowolony i usatysfakcjonowany:

  • Klient - są spełnione wszystkie jego wymagania

  • Firma Szkoleniowa - ma Klienta i zlecenie oraz brak problemu z trenerem po zakończeniu projektu

  • moja Firma - ma zlecenie

  • każdy - ponosi koszty tylko tego rzeczywistego projektu i - oczywiście - korzyści te wymierne w postaci zarobku i niewymierne, czyli podniesienia kwalifikacji swoich, czy swoich pracowników (co później przekłada się na korzyści wymierne)

Zatem zapraszam i zachęcam do kontaktu

w celu rozpoczęcia udanej i owocnej współpracy

dla wspólnych korzyści!!